l

loadbatch

Syntax: loadbatch(filnamn)

Öppnar en Kwave-skriptfil och behandlar kommandona i den. Använder den för närvarande öppnade filens sammanhang, eller det aktuella huvudfönstret om ingen fil är inläst.

Parametrar

filnamn:namn på Kwave-skriptfilen inklusive sökväg och filändelse

loop

Syntax: loop()

Motsvarar knappen Upprepa i verktygsraden. Startar uppspelning (om den inte redan pågår) och låter den spela upprepade gånger.

Se också

playback_start()