m

menu

Syntax: menu (kommando, sökväg, [snabbtangent], [id])

Det här är ett mycket kraftfullt kommando, som används för att lägga till ett nytt alternativ i menyn eller ändra ett befintligt alternativ. Det bestämmer vilket kommando som utförs när menyalternativet aktiveras, vilken ikon som visas i menyn och vilken snabbtangent som används. Varje menyalternativ kan vara inaktiverat eller dolt, kan tilldelas ett unikt id och kan också ingå i en menygrupp.

Normalt behövs inte kommandot inne i ett Kwave-skript.

Parametrar

kommando:Ett textkommando (inklusive parametrar) eller en kommandolista som utförs när menyalternativet aktiveras. Om ett menyalternativ inte har ett motsvarande kommando (exempelvis om det är en undermeny och inte ett menyalternativ), ska det speciella kommandot ignore() användas.
sökväg:Sökvägen inom menyn, med användning av ett / som skiljetecken. Den sista delen av sökvägen kan vara ett delkommando som ändrar en viss egenskap för menyalternativet (se nedan). Den sista delen av sökvägen (som inte är ett delkommando) skapar ett menyalternativ, de föregående delarna skapar alternativet i huvudmenyn eller undermenyerna som leder till det. Alternativ i huvudmenyn eller undermenyer skapas automatiskt när ett menyalternativ skapas, de behöver inte skapas manuellt.
snabbtangent:En bitmask som består av en kombination av fördefinierade tangenter och väljare sammanbundna med ett +. En snabbtangent kan antingen vara en siffra, en stor bokstav, en funktionstangent (F1 ... F12) eller ett godtyckligt annat tangentnamn som förstås av Qt-klassen QKeySequence, inklusive tangentnamn på fördefinierade åtgärder (som exempelvis ::Copy). Typiska väljare är Skift, Alt och Ctrl.
id:Unik id som kan användas internt för att identifiera menyalternativet eller menyn/undermenyn. Bara stora bokstäver, siffror och _ ska användas, och den ska börja med ID_. Det är ditt eget ansvar att försäkra dig om att samma id inte används två gånger.

Delkommandon

#checkable:Gör ett menyalternativ markeringsbart så att det kan sättas på eller stängas av.
#disabled:Låter menyalternativet eller menyn/undermenyn inaktiveras.
#enabled:Gör ett menyalternativ eller en meny/undermeny som tidigare har inaktiverats aktiv igen.
#exclusive(grupp):Gör att ett menyalternativ ingår i en uteslutande grupp (välj en av många). Gruppen som anges som parameter ska inte användas i något annat syfte. Bara ett alternativ i gruppen kan väljas åt gången.
#group(lista):

Lägger till menyalternativet eller menyn/undermenyn i en eller flera grupper, så att programmet kan aktivera eller inaktivera en mängd menyalternativ utan att behöva känna till alla deras unika id. Flera grupper kan skickas som en lista med , som skiljetecken. Gruppnamn måste börja med ett @. Följande grupper är fördefinierade:

@CLIPBOARD:

Bara aktiverat när klippbordet inte är tomt.

@LABELS:

Bara aktiverat när aktuell signal innehåller minst en markör.

@NOT_CLOSED:

Aktiverat när den aktuella signalen inte är stängd (signalen kan vara tom eller av längd noll).

@SELECTION:

Aktiverad när markeringen inte är tom (mer än en sampling är markerad).

@SIGNAL:

Aktiverad när någon signal är inläst och den inte är tom eller av längden noll.

#hidden:Döljer menyalternativet eller menyn/undermenyn.
#icon(namn):Tilldelar en ikon till ett menyalternativ. Ikonens namn ska motsvara en ikonfil (utan sökväg och filändelse) som är installerad i KDE eller i Kwave.
#listmenu(id,kommando):Infogar en platsmarkör för en lista med menyalternativ i en undermeny. En unik id som anges i delkommandot används för att lägga till, ta bort eller rensa listan med menyalternativ. Parametern kommando måste innehålla %1 som parameter, vilket ersätts med menyalternativets text när den aktiveras (delkommandot används internt för listan med senaste filer, listan med spår och fönsterlistan).
#separator:Infogar en skiljelinje i en undermeny.

msgbox

Syntax: msgbox(text)

Visar en meddelanderuta med text och de två knapparna Ok (returnerar utan felkod) och Avbryt (returnerar en felkod). Du kan använda kommandot för att ge användaren en möjlighet att avbryta ett skript som kör.

Parametrar

text:Ett meddelande som visas i meddelanderutan, och ska innehålla en fråga som kan besvaras med Ok eller Avbryt.