Handbok Kwave

Thomas Eschenbacher

Översättare: Stefan Asserhäll
Revision 0.9.3 (Applications 16.12) (2017-01-29)

Kwave är en enkel ljudeditor byggd på KDE Ramverk 5.


Innehållsförteckning

1. Inledning
Resurser för Kwave
Versionshistorik för Kwave
2. Installation
Hur man skaffar Kwave
Krav
Manuell kompilering och installation
Byggalternativ
Bygga RPM-paket från tar-bz2-arkiv
Med fungerande rpmbuild -ta
Utan fungerade stöd för rpmbuild -ta
Bygga RPM-paket från GIT
Checka ut källkoden
Uppdatera ny källkod från GIT
Kompilering
Bygga ett DEB-paket för test och personlig användning
3. Grunderna i digitalljud
Den analoga världen
Digitalisering
Kodning av samplingar
Samplingsformat
4. Använda Kwave
Typ av användargränssnitt
Minnesinställning
Kommandorad
Lista över filer eller kommandon
Typ av grafiskt användargränssnitt
Alternativ för Qt-verktygslådan
Startalternativ
Öppna och spara filer
Filformat som stöds
Konvertera till och från .wav
ASCII-filernas format
Skapa en ny fil
Inspelning
Uppspelning
Filegenskaper
Zooma och navigera
Zooma in och ut
Att rulla vänster och höger
Använda översikten
Vertikal zoom
Hur man markerar
Välja kanaler
Markera samplingar
Klippbordet
Drag och släpp
5. Automatisering och skripthantering med Kwave
Allmän syntax
Använda kommandoraden
Kwave skriptfiler
Allmän struktur
Kommentarer och tomma rader
Avslutning
Markörer
Kommandoreferens
a
about_kde
add_label
add_track
c
clipboard_flush
close
continue
copy
crop
cut
d
delayed
delete
delete_label
delete_track
dump_metadata
e
edit_label
expandtolabel
f
fileinfo
forward
g
goto
i
insert_at
insert_track
l
loadbatch
loop
m
menu
msgbox
n
newsignal
next
o
open
openrecent
p
paste
pause
playback_start
plugin
plugin:execute
plugin:setup
prev
q
quit
r
redo
redo_all
reenable_dna
reset_toolbars
revert
rewind
s
save
saveas
saveselect
select_gui_type
select_track:all
select_track:invert
select_track:none
select_track:off
select_track:on
select_track:toggle
selectall
selectnext
selectnextlabels
selectnone
selectprev
selectprevlabels
selecttoleft
selecttoright
selectvisible
start
stop
sync
u
undo
undo_all
v
view:scroll_end
view:scroll_left
view:scroll_next
view:scroll_next_label
view:scroll_prev
view:scroll_prev_label
view:scroll_right
view:scroll_start
view:zoom_all
view:zoom_in
view:zoom_normal
view:zoom_out
view:zoom_selection
w
window:activate
window:cascade
window:click
window:close
window:minimize
window:mousemove
window:next_sub
window:prev_sub
window:resize
window:screenshot
window:sendkey
window:tile
window:tile_vertical
6. Insticksmoduler
Referens för insticksmoduler
about (About Kwave)
amplifyfree (Amplify Free)
band_pass (Band Pass Filter)
codec_ascii (ASCII Codec)
codec_audiofile (Audiofile Codec)
codec_flac (FLAC Codec)
codec_mp3 (MP3 Codec)
codec_ogg (Ogg Codec)
codec_wav (WAV Codec)
debug (Debug Functions)
fileinfo (File Info)
goto (Goto Position)
insert_at (Insert At)
lowpass (Low Pass Filter)
memory (Memory Settings)
newsignal (New Signal)
noise (Noise Generator)
normalize (Normalizer)
notch_filter (Notch Filter)
pitch_shift (Pitch Shift)
playback (Playback)
record (Record)
reverse (Reverse)
samplerate (Sample Rate Conversion)
saveblocks (Save Blocks)
selectrange (Select Range)
sonagram (Sonagram)
stringenter (Enter Command)
volume (Volume)
zero (Zero Generator)
7. Utvecklingsguide för Kwave
Skapa dokumentation av programmeringsgränssnittet
Starta i en testmiljö
8. Frågor och svar
9. Tack till och licens
Huvudsakliga upphovsmän
Huvudsakliga bidragsgivare
Mindre bidragsgivare, innehavare av copyright och andra
Tack till
A. Filinformation