i

insert_at

Syntax: insert_at(pos)

Infogar klippbordets innehåll på angiven position, som kommandot paste(). Om klippbordet för närvarande är tomt, gör funktionen ingenting.

Parametrar

pos:position i samplingar där innehållet ska infogas

Se också

paste()

insert_track

Syntax: insert_track(index)

Infogar ett nytt spår på angivet index, med användning av signalens inställningar av aktuell längd och samplingsfrekvens. Om index är större än eller lika med aktuellt antal spår, läggs det till som det sista spåret på samma sätt som kommandot add_track(). Index för alla befintliga spår vid och efter angivet index ökas med ett.

Parametrar

index:index för spåret att infoga, med början på 0

Se också

add_track()