Bygga RPM-paket från tar-bz2-arkiv

Med fungerande rpmbuild -ta

Om du använder ett system med stöd för RPM, är det lämpligaste sättet att installera Kwave på systemet att skapa ett trevligt RPM-paket. Först ska du hämta aktuell källkod för Kwave, antingen som ett tar.bz2-arkiv från Kwaves nerladdningssida, eller genom att checka ut en aktuell kopia via GIT (som beskrivs i kapitlet om GIT) och läsa nästa kapitel.

Om du har laddat ner Kwaves tar.bz2-arkiv, skapa och installera RPM-paketet genom att endast utföra följande steg (där [ark] står för plattformen som paketet byggs för, och kan vara något som i586, i686, sparc eller liknade, och XXX står för versionsnumret som har laddats ner).

För att bygga och installera Kwave-paketet gör följande:

% rpmbuild -ta kwave-XXX.tar.bz2
% rpm -i /usr/src/redhat/RPMS/[ark]/kwave-XXX.[ark].rpm

Notera

Observera för SuSE-användare: Du måste ange katalogen /usr/src/packages istället för /usr/src/redhat.

Om du inte ser några fel, då är allt klart och du kan hoppa över resten av kapitlet. Om rpm inte kunde bygga paketet och skriver ut något i stil med "spec file not found", gå vidare och läs resten av avsnittet.

Utan fungerade stöd för rpmbuild -ta

Om du inte kan få rpmbuild -ta att fungera, följer stegen för att göra det för hand (det svåra sättet):

 1. Gå till "toppkatalogen" för RPM. Det är normalt /usr/src/redhat för en redhat-distribution eller /usr/src/packages för en SuSE-distribution.

  % cd /usr/src/redhat
  

 2. Placera tar.bz2-arkivet i underkatalogen SOURCES (du måste förstås ersätta "någonstans" med den verkliga katalogen där filerna finns).

  % cp /någonstans/kwave-XXX.tar.bz2 SOURCES
  

 3. Packa upp spec-filen från arkiven och placera den i underkatalogen SPEC.

  % tar -xOjf SOURCES/kwave-XXX.tar.bz2 \*.spec 
  > SPECS/kwave.spec
  

 4. Låt rpm utföra kompileringsjobbet och skapa Kwaves RPM-paket. Om du bara vill skapa ett binärpaket, kan du ange -bb istället för -ba, eller bara -bs för att bara bygga ett källkodspaket.

  % rpmbuild -ba SPECS/kwave.spec
  

 5. Om allting gått bra, kan Kwaves RPM-binärpaket installeras. Det finns i katalogen BUILD. Om en version av Kwave redan finns installerad, ta bort den först, eller använd parametern -U istället för -i för att uppgradera istället för att installera.

  % rpm -ivh BUILD/[ark]/kwave-XXX.[ark].rpm