Bygga RPM-paket från GIT

Checka ut källkoden

För att checka ut källkoden från början behövs en del diskutrymme (ungefär 25 Mibyte) i en valfri katalog, git-paketet för din favoritdistribution och fullständig Internet-åtkomst. Om du får felmeddelanden om nekad åtkomst, har du antingen skrivit fel någonstans eller ger inte leverantören dig fullständig åtkomst. En bra plats för källkodsfilerna är "$HOME/src".

 1. Skapa först katalogen som ska innehålla underkatalogen med Kwaves källkod och gå till den:

  % mkdir -p $HOME/src
  % cd $HOME/src
  

 2. Checka därefter ut den senaste källkoden från GIT-servern:

  % git clone git://anongit.kde.org/kwave.git kwave
  

  eller kan en specifik utgåva checkas ut med följande kommandon:

    % git clone git://anongit.kde.org/kwave.git kwave
    % cd kwave
    % git checkout tags/[release-tag] 
  

  Det går att slå upp namnen på etiketter för utgåvor på git-webbsidan http://commits.kde.org/kwave.git/refs/. Utgåvornas etiketter skapas alltid av ordet Release- och utgåvans versionsnummer, med understreck istället för punkter. Exempelvis "Release-0_9_3" för v0.9.3.

Varning

Det får inte finnas en katalog vid namn kwave under katalogen där du vill checka ut. Annars klagar programmet git på redan befintliga filer och utcheckningen fungerar inte.

Uppdatera ny källkod från GIT

Proceduren som beskrivs i föregående avsnitt behövs bara göras en gång. För ytterligare uppdateringar är det mycket enklare. Gå bara till katalogen där den utcheckade källkoden finns och gör följande för att uppdatera till den senaste versionen:

% git pull

Gå därefter till nästa avsnitt och kompilera som vanligt.

Notera

Om du tror att du har skadat det lokala källkodsträdet, eller om det uppstår konflikter vid uppdatering och du vill starta från ett orört tillstånd, kan följande göras för att kasta alla lokala ändringar och byta tillbaka till den senaste versionen från master-grenen:

% git clean --force -d
% git reset --hard
% git checkout master

Kompilering

Att bygga rpm-paket från ett GIT-arkiv är rätt enkelt. Proceduren är nästan samma som beskrivs i förra avsnittet, och har olyckligtvis samma problem med kommandot rpmbuild -ta som den interna metoden använder. Liksom i föregående kapitel står [ark] för plattformen som paketet byggs för, och kan vara något som i586, i686, sparc eller liknade, och XXX står för versionsnumret som har checkats ut.

Notera

Observera för SuSE-användare: Du måste ange katalogen /usr/src/packages istället för /usr/src/redhat också här.

Med antagandet att du är i roten där utcheckningen från GIT gjordes, gör följande för att skapa en Makefile, Kwave-paketet och installera det. Om en version av Kwave redan finns installerad, ta bort den först, eller använd rpm -U istället för rpm -i för att uppdatera istället för att installera.

% mkdir /tmp/kwave-build
% cd /tmp/kwave-build
% cmake $HOME/src/kwave
% make rpm
% rpm -ivh /usr/src/redhat/BUILD/[ark]/kwave-XXX.[ark].rpm

Notera

Om du ändå har problem med make rpm, hittar du tar.bz2-arkivet som skapades i /tmp. Följ instruktionerna i föregående kapitel.