Формати семплів

Семпли можна зберігати у різних форматах і з різною точністю. Найпоширенішим варіантом є зберігання у цілочисельних форматах (форматах із фіксованою крапкою), за якого значення зберігаються з фіксованою квантизацією. Залежно від визначення місця нульової лінії, відрізняють беззнакові (лише додатні значення, «нульова лінія» внизу числового діапазону) та знакові (додатні і від’ємні значення) цілочислові формати.

Формат зі знаком

Формат зі знаком

Формат без знаку

Формат без знаку

Оскільки під час квантизації втрачається точність, вона додає шум, так званий шум квантизації. Цей тип шуму більше впливає на сигнали із низькими амплітудами, отже цей спосіб зберігання семплів не є оптимальним, але доволі простим і дуже швидким у обробці (комп’ютери швидко обробляють числа з фіксованим розташуванням десяткової крапки).

Другим способом кодування семплів є використання чисел із рухомою крапкою. Якщо використовуються числа із рухомою комою, шум розподіляється майже рівномірно за усіма діапазонами амплітуд. Спосіб має переваги у кодуванні сигналів із низькими амплітудами. Втім, обробка цього формату відбувається повільніше (оскільки швидкість обробки даних із рухомою крапкою на комп’ютерах є нижчою за швидкість обробки цілих чисел).

Примітка

Для внутрішньої обробки даних у Kwave використовується формат цілих чисел зі знаком із 24-бітовою точністю, що зберігаються як 32-бітові цілі числа. Недоліком є вище споживання пам’яті під час обробки файлів із нижчою точністю (наприклад, 8-бітовою), але обробка 32-бітових чисел є дуже швидкою і залишає деякі ресурси для внутрішніх обчислень, оскільки, зазвичай, використовується лише 24 біти.