Кодування семплів

Результатом процесу цифрової дискретизації є послідовність окремих семплів. Один семпл є цифровим представленням значення сигналу у певний момент часу.

Значення семплу можна обробляти та кодувати у декілька способів. Найпростішим способом є лінійне кодування. Значення кожного семплу безпосередньо відповідає значенню аналогового сигналу помноженому на сталий коефіцієнт. Цей алгоритм простий у реалізації, але має недоліки: шум стає чутним, особливо на низьких амплітудах, де він спотворює сигнал найбільше, і менш чутним на високих амплітудах.

Одним зі способів усування впливу шуму є нелінійне кодування. До обробки слід підсилити нижчі амплітуди, збільшити їхню відстань від шуму та покращити якість. Найпоширенішими методами для цього є кодування A-Law та U-Law — деякі стандартизовані криві логарифмічного підсилення, що використовуються у цифровій телефонії (стандарт ITU G.711).

Нелінійне кодування

Нелінійне кодування