selectrange (вибір діапазону)

Знімок вікна додатка позначення діапазону
Внутрішня назва:

selectrange

Тип додатка:

функція

Опис:

Відкриває діалогове вікно, за допомогою якого можна позначити діапазон семплів. Ви можете встановити початок та тривалість діапазону, вказавши час у мілісекундах, семплах або у відсотках до загальної тривалості відтворення файла.

Параметри:
режим початку

Визначає одиниці, у яких вказано початок діапазону.

значенняопис
0мілісекунди
1семпли
2відсоток від загальної тривалості відтворення файла

режим діапазону

Визначає одиниці, у яких вказано тривалість діапазону. Список можливих значень наведено у поясненнях щодо параметра режим початку.

початок

Початок позначеного фрагмента у мілісекундах, семплах або відсотках від тривалості відтворення файла, залежно від параметра режим діапазону.

тривалість

Тривалість позначеного фрагмента у мілісекундах, семплах або відсотках від тривалості відтворення файла, залежно від параметра режим діапазону.