record (запис)

Знімок вікна додатка запису звуку
Внутрішня назва:

record

Тип додатка:

функція

Опис:

Відкриває діалогове вікно налаштовування і виконання запису. Опис можна знайти у розділі щодо налаштовування записування.

Параметри:
метод запису

Метод, використаний для запису, див. RecordParams.h.

попередній запис увімкнено

Увімкнути або вимкнути попередній запис (1, якщо увімкнено; 0, якщо вимкнено).

тривалість попереднього запису

Кількість секунд попереднього запису.

обмежити тривалість запису

Увімкнути або вимкнути обмеження тривалості запису (1, якщо обмежено; 0, якщо не обмежено).

тривалість запису

Тривалість запису у секундах.

використовувати початковий час

Увімкнути або вимкнути початковий час (1, якщо використано; 0, якщо не використано).

час початку

Дата і час початку запису у форматі ISO.

використовувати рівень перемикання

Увімкнути або вимкнути рівень перемикання запису (1, якщо використано;, 0, якщо не використано).

рівень перемикання

Рівень перемикання у відсотках.

пристрій запису

Рядок, який визначає пристрій для запису.

канали

Визначає, кількість каналів, які буде використано для записування.

частота дискретизації

Частота дискретизації у семплах за секунду.

стиснення

Спосіб стискання, яким слід скористуватися для збереження семплів.

формат дискретизації

Формат семплів, яким слід користуватися для зберігання даних, див. розділ щодо формату семплів.

біти на семпл

Кількість бітів у семплі запису, можливі значення: 8, 16, 24 або 32.

кількість буферів

Визначає кількість буферів, які використовуються для записування.

розмір буфера

Визначає розмір буфера запису, використовується як степінь для обчислення реального розміру буфера за формулою 2n, тобто встановлення значення 16 дасть розмір буфера 216 = 64 кБ.

Альтернативні параметри:
безпосередній режим додатка записування

Можна скористатися як єдиним параметром визначення додатка. Використовуються такі значення:

значенняопис
formatВідкрити діалогове вікно запису і вибрати вкладку Формат.
sourceВідкрити діалогове вікно запису і вибрати вкладку Джерело.
start_nowВідкрити діалогове вікно запису і почати записування.