Додаток A. Відомості про файл

Таблиця A.1. Список ідентифікаторів інформації щодо файла

Ключове слово Опис
Album Назва альбому, якщо джерелом є альбом, що складається з декількох композицій.
Annotation Визначає загальні коментарі щодо файла або вміст файла. Якщо коментар складається з декількох речень, кожне речення слід завершувати крапкою. Не використовуйте символів розриву рядка!
Archival location Визначає, куди архівується вміст файла.
Author Визначає ім’я автора початкової версії вмісту файла. Приклад: «ван Бетховен, Людвіг»
Lower Bitrate Вказує нижню межу у бітовому потоці зі змінною бітовою швидкістю.
Bitrate Mode Режим бітової швидкості (ABR, VBR, CBR тощо)
Bitrate Номінальна бітова швидкість потоку звукових даних у бітах за секунду
Upper Bitrate Вказує верхню межу у бітовому потоці зі змінною бітовою швидкістю.
Bits per Sample Вказує кількість бітів на фрагмент.
CD Номер компакт-диска, якщо джерелом є альбом, що складається з декількох компакт-дисків
CDS Кількість компакт-дисків, якщо джерелом є альбом, що складається з декількох компакт-дисків
Commissioned Містить ім’я особи або назву організації, якою було створено вміст файла.
Comments Визначає загальні коментарі щодо файла або вміст файла. Якщо коментар складається з декількох речень, кожне речення слід завершувати крапкою. Не використовуйте символів розриву рядка!
Compression Встановлює режим стискання звукових даних для економії місця на диску.
Contact Контактні дані творців або поширювачів композиції. Це може бути адреса у інтернеті, адреса електронної пошти, поштова адреса звукозаписувальної компанії.
Copyright Містить дані щодо авторських прав на файл. Якщо записів декілька, відокремте їх крапкою з комою з наступним пробілом. Приклад: «© Linux community, 2002»
Copyrighted Визначає, захищено вміст файла авторським правом чи ні.
Date Вказує на дату створення вмісту файла. Приклад: «24.12.2014»
Engineer Містить ім’я інженера, який працював над створенням файла. Якщо інженерів декілька, відокремте імена крапкою з комою з наступним пробілом.
Estimated Length Оцінка довжини файла у фрагментах
Filename Назва відкритого файла
File Size Розмір файла у байтах
Genre Описує жанр або стиль оригінальної роботи. Приклади: «класика», «поп»
ISRC Номер ISRC композиції. Щоб дізнатися більше про номери ISRC, зверніться до вступної сторінки ISRC. http://www.ifpi.org/site-content/online/isrc_intro.html
Keywords Містить список ключових слів, які стосуються файла або вмісту файла.
Labels Список міток/маркерів.
Length Тривалість файла у фрагментах.
License Дані щодо ліцензування, наприклад «All Rights Reserved», «Any Use Permitted», адреса сторінки умов ліцензування або EFF Open Audio License («distributed under the terms of the Open Audio License. See http://www.eff.org/IP/Open_licenses/eff_oal.html for details») тощо.
Medium Описує оригінальний вміст файла, де його було вперше записано. Приклад: «оркестр»
Mime Type Тип MIME формату файлів
Emphasis Режим виокремлення звуку
Layer Шар MPEG, I, II або III
Mode Extension Розширення режиму MPEG (лише для з’єднаного стерео)
Version Версія MPEG, 1, 2 або 2.5
Name Зберігає заголовок теми файла. Приклад: «Симфонія №6, Оп.68 «Пасторальна»»
Opus Frame Length Тривалість фрагмента Opus у мс (підтримувані значення — 2.5, 5, 10, 20, 40 та 60 мс)
Organization Назва організації, якою було створено композицію (тобто «звукозаписувальна компанія»)
Original Визначає, є файл оригіналом чи копією
Performer Виконавець твору. У класичній музиці це може бути диригент, оркестр, солісти тощо. Для звукової книги це актор, який прочитав текст.
Private Визначає, чи є дані закритими
Product Визначає назву або заголовок збірки, частиною якої є файл. Приклад: «Звукова збірка Linux»
Sample Format Формат, який використано для зберігання цифрових звукових фрагментів. Приклад: «32-бітове дійсне значення IEEE»
Sample Rate Кількість фрагментів за секунду
Software Визначає назву програмного пакунка, який було використано для створення файла. Приклад: «Kwave v0.6.4-1»
Source Вказує ім’я особи або назву організації, якою було надано оригінальний вміст файла. Приклад: «Chaotic Sound Research»
Source form Вказує початкову форму запису, цифровою копією якого є файл. Приклади: «Пластинка/Вініл/90об/хв», «Звукова цифрова плівка», «плівка/CrO2/60хв»
Subject Опис вмісту файла. Приклад: «Спів птахів на світанку»
Technician Визначає технічного працівника, яким здійснено цифрування файла. Приклад: «Torvalds, Linus»
Track Доріжка компакт-диска, якщо джерелом є CDROM.
Tracks Кількість доріжок на компакт-диску, якщо джерелом є CDROM.
Channels Визначає, кількість каналів сигналу.
Base Quality Базова якість стискання у режимі змінної бітової швидкості
Version Можна використати для поділу однієї композиції за версіями у одній збірці. (наприклад, дані щодо реміксів)