w

window:activate

Синтаксис: window:activate(заголовок])

Активує підвікно, вказане за допомогою заголовка вікна. Якщо підвікно мінімізовано, його буде розгорнуто. Команда доступна лише у режимах багатодокументного інтерфейсу та інтерфейсу із вкладками. Програма внутрішньо використовує цю команду для забезпечення роботи меню «Вікно».

Параметри

заголовок:заголовок підвікна, яке слід активувати

window:cascade

Синтаксис: window:cascade()

Розташовує усі підвікна каскадом у багатодокументному інтерфейсі. Усі підвікна, які було мінімізовано, залишаться мінімізованими, їх не буде відновлено.

window:click

Синтаксис: window:click( клас, x, y )

Надсилає сигнал клацання кнопкою миші до вікна, вказаного за його класом. Повідомлення про подію буде надіслано лише до першого вікна із вказаним класом, тому, коли запускаєте цю команду, вам слід переконатися, що існує лише один екземпляр вказаного вікна.

Параметри

клас:назва класу вікна
x:позиція за х відносно лівої межі вікна (у пікселях)
y:позиція за y відносно верхньої межі вікна (у пікселях)

window:close

Синтаксис: window:close( клас )

Закриває вікно, вказане за його класом. Закрито буде лише перше вікно із вказаним класом, тому, коли запускаєте цю команду, вам слід переконатися, що існує лише один екземпляр вказаного вікна.

Параметри

клас:назва класу вікна

window:minimize

Синтаксис: window:minimize

Мінімізує поточне активне підвікно, якщо програма працює у багатодокументному режимі, або поточне вікно верхнього рівня, якщо програма працює у однодокументному режимі або режимі із вкладками.

window:mousemove

Синтаксис: window:resize( клас, x, y )

Надсилає сигнал пересування вказівника миші до вікна, вказаного за його класом. Повідомлення про подію буде надіслано лише до першого вікна із вказаним класом, тому, коли запускаєте цю команду, вам слід переконатися, що існує лише один екземпляр вказаного вікна.

Параметри

клас:назва класу вікна
x:позиція за х відносно лівої межі вікна (у пікселях)
y:позиція за y відносно верхньої межі вікна (у пікселях)

window:next_sub

Синтаксис: window:next_sub()

Активує наступне підвікно у режимах багатодокументного інтерфейсу та інтерфейсу із вкладками. Якщо наступне підвікно було мінімізовано, його буде відновлено.

window:prev_sub

Синтаксис: window:prev_sub()

Активує попереднє підвікно у режимах багатодокументного інтерфейсу та інтерфейсу із вкладками. Якщо попереднє підвікно було мінімізовано, його буде відновлено.

window:resize

Синтаксис: window:resize( клас, ширина, висота )

Змінює розміри вікна, вказаного за його класом до вказаної нової ширини і висоти. Буде змінено розміри лише першого вікна із вказаним класом, тому, коли запускаєте цю команду, вам слід переконатися, що існує лише один екземпляр вказаного вікна.

Параметри

клас:назва класу вікна
ширина:нова ширина вікна (у пікселях)
висота:нова висота вікна (у пікселях)

window:screenshot

Синтаксис: window:screenshot( клас, назва файла )

Робить знімок вікна, вказаного за допомогою його класу і зберігає його до файла. Знімок буде зроблено для першого вікна із вказаним класом, тому вам слід забезпечити існування лише одного вікна із вказаним класом на час виконання команди. У поточній версії вибору формату файлів знімків не передбачено, — усі знімки зберігаються у форматі png.

Параметри

клас:назва класу вікна
назва файла:назва файла для збереження знімка вікна, повинна мати суфікс назви *.png

window:sendkey

Синтаксис: window:sendkey( клас, код клавіші )

Надсилає сигнал натискання і відпускання клавіші до вікна, вказаного за його класом. Повідомлення про подію буде надіслано лише до першого вікна із вказаним класом, тому, коли запускаєте цю команду, вам слід переконатися, що існує лише один екземпляр вказаного вікна.

Параметри

клас:назва класу вікна
код клавішікод клавіші, який слід надіслати, використовуючи той самий синтаксис, що і для налаштовування меню

Див. також

опис параметра hotkey команди menu.

window:tile

Синтаксис: window:tile()

Розташовує усі підвікна мозаїкою у багатодокументному інтерфейсі з використанням певної схеми KDE. Усі вікна, які було мінімізовано, залишаться мінімізованими, їх не буде відновлено.

window:tile_vertical

Синтаксис: window:tile_vertical()

Розташовує усі підвікна мозаїкою вертикально у багатодокументному інтерфейсі. Усі вікна, які було мінімізовано, залишаться мінімізованими, їх не буде відновлено.