s

save

Синтаксис: save()

Відповідає кнопці панелі інструментів Зберегти. Зберігає поточний файл, якщо до нього було внесено зміни. Якщо файл ще не має назви (наприклад, файл є новоствореним або ще не має назви), ця команда виконує ту саму дію, що і команда saveas.

Див. також

saveas()

saveas

Синтаксис: saveas([назва файла])

Зберігає поточний відкритий файл під вказаною назвою. Якщо не було передано параметр назви файла, буде показано діалогове вікно для вибору каталогу та введення назви файла.

Параметри

назва файла:назва файла для збереження (необов’якова)

saveselect

Синтаксис: saveselect()

Ця команда виконує ті самі дії, що і команда save, але зберігає лише поточний позначений діапазон та активовані доріжки, замість усього файла.

Див. також

save()

select_gui_type

Синтаксис: select_gui_type(режим)

Вибрати режим графічного інтерфейсу: однодокументний, багатодокументний або режим із вкладками. Будь ласка, зауважте, що зміни набудуть чинності негайно!

Параметри

назва файла:назва режиму, один з варіантів: «SDI», «MDI» або «TAB».

select_track:all

Синтаксис: select_track:all()

Позначити усі доріжки як «увімкнені». Те саме, що викликати команду «select_track:on()» для усіх наявних доріжок.

Див. також

select_track:on()

select_track:invert

Синтаксис: select_track:all()

Інвертувати стан увімкненості усіх доріжок. Те саме, що викликати команду «select_track:toggle()» для усіх наявних доріжок.

Див. також

select_track:toggle()

select_track:none

Синтаксис: select_track:none()

Позначити усі доріжки як «вимкнені». Те саме, що викликати команду «select_track:off()» для усіх наявних доріжок.

Див. також

select_track:off()

select_track:off

Синтаксис: select_track:off(індекс)

Вимикає окрему доріжку, так, щоб на неї не впливали більшість дій.

Параметри

індекс:індекс доріжки, відлік починається з нуля

select_track:on

Синтаксис: select_track:on(індекс)

Вмикає окрему доріжку, так, щоб на неї впливали усі дії.

Параметри

індекс:індекс доріжки, відлік починається з нуля

select_track:toggle

Синтаксис: select_track:toggle(індекс)

Вмикає доріжку, якщо її було вимкнено, або вимикає доріжку, якщо її увімкнено.

Параметри

індекс:індекс доріжки, відлік починається з нуля

selectall

Синтаксис: selectall()

Вибирає діапазон усього сигналу, від першого до останнього семплу.

selectnext

Синтаксис: selectnext()

Позначає діапазон семплів, що розпочинається одразу після поточного позначеного фрагмента, такої самої тривалості, що і поточний позначений фрагмент. Позначений фрагмент автоматично обрізається за кінцем сигналу. Приклад: якщо позначено семпли від 1000 до 1019, у результаті виконання команди буде позначено семпли від 1020 до 1039.

Див. також

selectprev()

selectnextlabels

Синтаксис: selectnextlabels()

Позначає діапазон семплів між наступними двома мітками після поточного позначеного фрагмента. Якщо нічого не позначено, позначення буде виконано від початку сигналу до першої мітки. Якщо ж позначено якийсь фрагмент, ліву межу нового позначеного фрагмента буде розташовано на позиції першої мітки після початкового позначеного фрагмента (або останньої мітки, якщо правіше початкового позначеного фрагмента немає більше міток), а праву межу нового позначеного фрагмента буде розташовано у позиції першої мітки після лівої межі нового позначеного фрагмента (або у кінці сигналу, якщо такої мітки немає). Ця команда повертає повідомлення про помилку, якщо для сигналу не встановлено жодної мітки.

Див. також

selectprevlabels()

selectnone

Синтаксис: selectnone()

Відновлює нульову тривалість позначеного фрагмента.

selectprev

Синтаксис: selectprev()

Позначає діапазон семплів, який розташовано одразу перед поточним позначеним фрагментом, такої самої тривалості, що і поточний позначений фрагмент. Позначений фрагмент автоматично обрізається за початком сигналу. Приклад: якщо позначено семпли від 1000 до 1019, у результаті виконання команди буде позначено семпли від 980 до 999.

Див. також

selectnext()

selectprevlabels

Синтаксис: selectprevlabels()

Позначає діапазон семплів між попередніми двома мітками до поточного позначеного фрагмента. Якщо нічого не позначено, позначення буде виконано від початку сигналу до першої мітки. Якщо ж позначено якийсь фрагмент, праву межу нового позначеного фрагмента буде розташовано на позиції першої мітки до початкового позначеного фрагмента (або першої мітки, якщо лівіше початкового позначеного фрагмента немає більше міток), а ліву межу нового позначеного фрагмента буде розташовано у позиції першої мітки до правої межі нового позначеного фрагмента (або на початку сигналу, якщо такої мітки немає). Ця команда повертає повідомлення про помилку, якщо для сигналу не встановлено жодної мітки.

Див. також

selectnextlabels()

selecttoleft

Синтаксис: selecttoleft()

Встановлює початок позначеного фрагмента на початок сигналу. Кінець поточного позначеного фрагмента залишається незмінним.

Див. також

selecttoright()

selecttoright

Синтаксис: selecttoright()

Встановлює кінець позначеного фрагмента на кінець сигналу. Початок поточного позначеного фрагмента залишається незмінним.

Див. також

selecttoleft()

selectvisible

Синтаксис: selectvisible()

Позначає діапазон семплів, який є видимим у поточному вікні.

start

Синтаксис: start()

Відповідає кнопці Почати панелі інструментів і надає можливість розпочати відтворення з початку позначеного фрагмента або продовжити відтворення, якщо його було призупинено.

Див. також

stop()

stop

Синтаксис: stop()

Відповідає кнопці Зупинити панелі інструментів і надає можливість зупинити відтворення, якщо воно відбувається.

Див. також

start()

sync

Синтаксис: sync()

Очікувати, доки буде завершено виконання усіх команд, запущених асинхронно. Якщо у черзі команд немає команд для відкладеного виконання, ця команда не матиме жодних наслідків.

Див. також

delayed()