p

paste

Синтаксис: paste()

Замінює поточний позначений фрагмент на вміст буфера обміну даними. Якщо буфер обміну даними є порожнім, ця команда не виконує ніяких дій. Якщо потрібно, частота дискретизації вставлених даних коригується так, щоб вона збігалася із частотою дискретизації поточного сигналу. Вставлення відбуватиметься лише до увімкнених доріжок, вимкнені доріжки залишатимуться незмінними. Будь ласка, зауважте, що використання команди може призвести до часової розсинхронізації між увімкненими та вимкненими доріжками! Якщо кількість доріжок у буфері обміну даними відрізняється від кількості увімкнених доріжок, дані буде мікшовано так, щоб розподілити їх рівномірно між усіма увімкненими доріжками.

Див. також

copy()

pause

Синтаксис: continue()

Відповідає кнопці Призупинити панелі інструментів і надає можливість призупинити відтворення, якщо воно відбувається, або продовжити відтворення, якщо його припзупинено.

Див. також

continue()

playback_start

Синтаксис: playback_start()

Відповідає кнопці Почати панелі інструментів і надає можливість розпочати відтворення, якщо його було призупинено.

plugin

Синтаксис: plugin(name, [параметр ...])

Виконує додаток з необов’язковим списком параметрів. Якщо список параметрів не вказано, буде викликано функцію налаштовування додатка з використанням параметрів від попереднього виклику додатка або типових вхідних параметрів (зазвичай, така функція відкриває діалогове вікно налаштовування, залежне від додатка). Опис різноманітних додатків можна знайти у главі, присвяченій додаткам.

Параметри

назва:(внутрішня) назва додатка Kwave
параметр:список параметрів, які може обробляти додаток (необов’язковий)

Див. також

plugin:execute(), plugin:setup()

plugin:execute

Синтаксис: plugin:execute(назва, [параметр ...])

Подібна до команди «plugin()», але без виклику функції налаштовування додатка, якщо не передано жодних параметрів.

Параметри

назва:(внутрішня) назва додатка Kwave
параметр:список параметрів, які може обробляти додаток

plugin:setup

Синтаксис: plugin:setup(назва, [параметр ...])

Викликає функцію налаштовування додатка із необов’язковим списком параметрів. Якщо список параметрів не вказано, буде використано вхідні параметри від попереднього виклику або типові параметри. Зазвичай, така функція відкриває діалогове вікно налаштовування, залежне від додатка. Опис різноманітних додатків можна знайти у главі, присвяченій додаткам.

Параметри

назва:(внутрішня) назва додатка Kwave
параметр:список параметрів, які може обробляти додаток (необов’язковий)

prev

Синтаксис: prev()

Відповідає кнопці панелі інструментів Назад. Якщо зараз відбувається відтворення, перемотує на попередню мітку або початок позначеного фрагмента. Якщо відтворення не відбувається, виконує ту саму дію, що і команда view:scroll_prev_label.

Див. також

view:scroll_prev_label(), next()