e

edit_label

Знімок діалогового вікна редагування міток

Синтаксис: edit_label(індекс)

Відкриває вікно, за допомогою якого ви можете редагувати позицію і опис мітки, вказаної за допомогою її індексу (нумерація міток починається з нуля). Якщо мітки із вказаним індексом не існує, ця команда не виконуватиме жодних дій.

Параметри

індекс:індекс мітки, яку слід редагувати, нумерація починається з 0

expandtolabel

Синтаксис: expandtolabel()

Розширює поточний позначений фрагмент до міток ліворуч і праворуч від меж поточного позначеного фрагмента. Якщо межа позначеного фрагмента вже перебуває на мітці, її не буде змінено. Якщо ліворуч або праворуч від поточного позначеного фрагмента немає міток, позначений фрагмент буде розширено до початку або кінця файла.