d

delayed

Синтаксис: delayed( мілісекунди, команда )

Виконує команду із вказаною затримкою. Будь ласка, зауважте, що команда виконується асинхронно, щойно сплине вказаний проміжок часу. Можна створити чергу з декількох команд, а затримки будуть відносними щодо останньої команди у черзі. Цю команду призначено для створення черг команд під час створення знімків вікон для документації.

Параметри

мілісекунди:час у мілісекундах, протягом якого слід очікувати до виконання команди
команда:команда, разом із параметрами, яку слід виконати із вказаною затримкою

delete

Синтаксис: delete()

Вилучає поточний позначений діапазон семплів. Якщо нічого не позначено, команда не виконуватиме ніяких дій. Стосується усіх доріжок.

delete_label

Синтаксис: delete_label(індекс)

Вилучає мітку, вказану за допомогою її індексу (нумерація міток починається з нуля). Якщо мітки із вказаним індексом не існує, ця команда не виконуватиме жодних дій.

Параметри

індекс:індекс мітки, яку слід вилучити, нумерація починається з 0

delete_track

Синтаксис: delete_label(індекс)

Вилучає доріжку, вказану за допомогою її індексу (нумерація міток починається з нуля). Якщо доріжки із вказаним індексом не існує, ця команда завершить роботу з повідомленням про помилку.

Параметри

індекс:індекс доріжки, яку слід вилучити, нумерація починається з 0

dump_metadata

Синтаксис: dump_metadata()

Виводить список усіх записів метаданих до консолі з метою діагностики. (Доступна, лише якщо Kwave було зібрано з увімкненим параметром WITH_DEBUG).