Розділ 5. Автоматизація та скрипти у Kwave

Kwave, починаючи з першої версії програми, використовує вбудовану текстову мову команд. Ця мова команд внутрішньо використовується програмою для обробки меню, керування графічним інтерфейсом, вбудованих ефектів та виклику додатків. Команди описано нижче у розділі довідника з команд.

Загальний синтаксис

  • Усі записи команд складаються з назви команди та необов’язкового списку параметрів у круглих дужках, залежного від команди.

  • Дозволеними символами у назвах команд є літери, цифри та двокрапки. У назвах команд має значення регістр символів, назви команд завжди вказуються у нижньому регістрі.

  • Параметри у списку параметрів відокремлюються комами.

  • Числові параметри можна передати як числа з фіксованим розташуванням крапки або як числа з рухомою крапкою. Для відокремлення дробової частини слід використовувати крапку.

  • Рядкові параметри автоматично обрізаються (усі пробіли на початку і наприкінці вилучаються). Якщо ви не хочете цього, ви можете взяти рядковий параметр у лапки ("). Якщо рядковий параметр містить спеціальні символи (зокрема «,», «;», «#» або «\»), ці спеціальні символи має бути екрановано початковим символом «\».

  • Об’єднати декілька команд у список команд можна за допомогою роздільника «;».

Приклад:

fileinfo(Comments,"Це \"приклад\" коментаря.")

Цей приклад складається з команди «fileinfo», яка має два параметри: ключове слово Comments та текст «"Це \"приклад\" коментаря."». (Пояснення щодо цих параметрів описано у відповідному розділі довідки щодо команд.