Kapitel 4. Använda Kwave

Här är en liten skärmbild av Kwaves huvudfönster, så att du får ett intryck av hur Kwave ser ut ...

Skärmbild av huvudfönstret

Typ av användargränssnitt

Beroende på personliga önskemål eller användningsfall kan du anpassa hur Kwave hanterar flera öppna filer. Du kan byta inställning i farten via menyn InställningarVisa filer i....

De tre möjliga inställningarna är:

 • Separata fönster (SDI): När gränssnittet för enstaka dokument används, visas varje fil i ett separat huvudfönster.

  Skärmbild av separata fönster

 • Samma fönster (MDI): När gränssnittet för flera dokument används, finns bara ett Kwave huvudfönster, men inne i fönstret finns ett område som visar delfönster, som kan storleksändras, flyttas, läggas sida vid sida, överlappas eller minimeras.

  Du kan välja ett fönster men menyn Fönster eller gå igenom delfönstret med Ctrl+Tabulator.

  Skärmbild av samma fönster

 • Flikar: Det är en variant av samma fönster, där filer visas under separata flikar. Du kanske känner igen typen från vissa populära webbläsare.

  Du kan aktivera en flik via menyn Fönster eller gå igenom flikarna med Ctrl+Tabulator.

  Skärmbild av flikar