Hur man markerar

Kwave låter dig välja ett kontinuerligt samplingsintervall samt vilken kombination av kanaler som helst (om du redigerar en fil med flera kanaler). Genom att markera ett samplingsintervall (tidsomfattning) begränsas alla följande kommandon till intervallet och genom att inaktivera en kanal ändras inte dess innehåll.

Välja kanaler

Aktivera eller inaktivera en kanal är mycket enkelt. Klicka bara på symbolen av lysdioden på vänster sida om signalen för att ändra dess tillstånd:

grön lysdiod en grön lysdiod betyder "aktiverad", medan

röd lysdiod en röd lysdiod betyder "inaktiverad".

Notera

Observera: Om en kanal är inaktiverad hörs den inte heller vid uppspelning.

Markera samplingar

Om du markerar ett samplingsintervall i Kwave är intervallet inkluderande. Det betyder att den första och sista samplingen båda hör till markeringen och används för efterföljande åtgärder. Även om du inte markerat ett intervall men men bara en enda sampling, är markeringen inte verkligt "tom". Så om du exempelvis inte ser något markerat intervall, gäller funktionen "ta bort" den enda samplingen.

Det enklaste sättet att markera ett samplingsintervall är att göra just det med musen. Det fungerar som du är van vid från andra program: håll bara ner musknappen på stället där du vill att markeringen ska börja och släpp knappen där du vill att den ska sluta.

Om du vill justera eller flytta markeringens början eller slut, kan du flytta muspekaren till början eller slutet av markeringen till den ändras från den vanliga pilen till en vänster-högerpil och tryck på vänster musknapp och justera.

Du kan alltså utöka eller minska markeringen till en specifik punkt genom att hålla nere Skift-tangenten medan du klickar med vänster musknapp. Beroende på vilken kant som är närmast, flyttas markeringens vänster eller höger kant till den nya positionen.

Det finns också några funktioner tillgängliga via menyn och naturligtvis några snabbtangenter:

 • markera hela signalen: RedigeraMarkeringAlla (Ctrl+A)

 • ta bort eventuell markering och välj "ingenting": RedigeraMarkeringIngenting (N)

 • området som för närvarande är synligt: RedigeraMarkeringSynligt område (V)

 • nästa block av samplingar, med början på en sampling efter den nuvarande markeringen och med samma längd: RedigeraMarkeringNästa (Skift++)

  (Tips: använd tangenten "+" från det numeriska tangentbordet.)

 • föregående block av samplingar, med början på en sampling efter den nuvarande markeringen och med samma längd: RedigeraMarkeringFöregående (Skift+-)

  (Tips: använd tangenten "-" från det numeriska tangentbordet.)

 • expandera markeringen till signalens början (första samplingen): RedigeraMarkeringTill början (Skift+Home)

 • expandera markeringen till signalens slut (sista samplingen): RedigeraMarkeringTill slutet (Skift+End)

 • expandera aktuell markering åt vänster och höger till nästa markör (eller till signalens start eller slut om det inte finns någon), med början på aktuell position: RedigeraMarkeringExpandera till markörer (E)

 • markera området mellan nästa två markörer till höger om aktuell markering eller till signalens slut: RedigeraMarkeringTill nästa markörer (Skift+Ctrl+N)

 • markera området mellan föregående två markörer till vänster om aktuell markering eller till signalens början: RedigeraMarkeringTill föregående markörer (Skift+Ctrl+P)