Kodning av samplingar

Resultatet av den digitala samplingsprocessen är en följd av enskilda samplingar. En sampling är en digital representation av en signals värde vid en viss tid.

En samplings värde kan tolkas och kodas på flera olika sätt. Det enklaste är en linjär kodning. Det betyder att varje samplings värde direkt representerar den analoga signalens värde multiplicerad med en konstant faktor. Det är enkelt att hantera, men har nackdelen att brus är hörbart särskilt vid låga amplituder, där det stör som mest, och mindre hörbart vid höga amplituder, där det är mindre hörbart.

Ett sätt att reducera påverkan av brus är en icke-linjär kodning. Det betyder att låga amplituder förstärks innan de behandlas. Eftersom låga amplituder förstärks, ökar deras avstånd från bruset och kvaliteten förbättras. De vanligaste metoderna för detta är kodning med A-lag och U-lag, några standardiserade logaritmiska förstärkningskurvor, använda i digital telefoni (standarden ITU G.711).

Icke-linjär kodning

Icke-linjär kodning