Krav

För att använda Kwave med lyckat resultat behöver du:

 • en dator som kör Linux (Kwave kan också köra med några andra operativsystem, men vi har aldrig provat det, låt oss gärna få reda på om du får det att fungera med andra plattformar eller operativsystem)

 • fungerande ljuduppspelning (krävs egentligen inte för användning, men vad ska man ha en ljudeditor till om man inte kan höra resultatet av arbetet?)

 • KDE Ramverk 5.2 (KF5) eller senare (åtminstone biblioteken, om du använder ett annat skrivbord kan du också köra Kwave om lämpliga bibliotek är installerade).

 • Qt-5.4 eller senare (följer normalt med som ett beroende för KF5)

 • ALSA 1.0.14 eller senare (för inspelning och uppspelning)

 • PulseAudio 4.0 eller senare (för inspelning och uppspelning)

 • id3lib-3.8.1 eller senare (för ID3-taggar)

 • mad-0.15 eller senare (valfritt för MP3-import och export)

 • flac-1.2.0 eller senare (för FLAC-import och export)

 • libsamplerate-0.1.3 eller senare (konvertering av samplingsfrekvens)

För en fullständigare och aktuell lista, se filen 'README' som ingår i källkodsdistributionen. Filen innehåller också några speciella tips för att få Kwave att köra och/eller bygga Kwave med vissa distributioner.

Om du avser att kompilera Kwave från källkod, behöver du åtminstone:

 • cmake-2.8.12 eller senare

 • En aktuell C/C++ kompilator. GCC-4.x fungerar bra, vissa äldre och alla senare versioner (som gcc-5.0) ska också fungera.

 • Utvecklingsmiljön glibc2 (libc-6). På SuSE-system kallas paketet "libc", på andra system kan det kallas "libc-devel".

 • Qt5- och KF5-utvecklingspaket

 • pulseaudio-0.9.16 eller senare

 • id3lib-devel-3.8.1 eller senare

 • fftw-3.0 eller senare

 • mad-devel-0.15 eller senare (om du har rättighet att använda MP3-kod)

 • flac-devel-1.2.0 eller senare

 • Om du avser att hämta källkoden för Kwave via GIT, behöver du också ett aktuellt git-paket.

 • ... många andra paket, ta en titt i filen 'README' som ingår i källkodspaketet.