Inspelning

Kwave kan spela in ljuddata från diverse källor, med alla samplingsfrekvenser, samplingsformat och andra inställningar som ljudhårdvaran stöder. För närvarande spelar Kwave in via det gamla OSS-ljudgränssnittet, och sedan v0.7.4 också med det nyare och mer kraftfulla ALSA-gränssnittet som är att föredra för Linux kärna 2.6.

Inspelningen kan nås via menyn ArkivSpela in.

Här är en skärmbild av inspelningsdialogrutan i Kwave, som visar första sidan med inspelningskontroller medan en inspelningssession pågår. Som i de flesta dialogrutor i Kwave kan du få hjälp eller se verktygstips för kontrollerna.

Skärmbild av dialogrutan för inspelning

Här finns följande kontroller:

 • Förinspela Om förinspelningsfunktionen i Kwave är aktiverad och inspelningen har startats, spelar Kwave in i en intern buffert som är några sekunder lång. Om du klickar på knappen Spela in ( inspelningsknappen ) igen, startar inspelningen på riktigt, och behåller också redan förinspelade data. Det är exempelvis användbart om du vill spela in en favoritlåt från radion, men känner igen för sent att låten har börjat. I så fall kan du ändå klicka på inspelningsknappen och få med början på låten från det som Kwave redan har förinspelat tidigare, så att du inte längre missar den.

 • Inspelningstid: Om inspelningens längd ska begränsas till en viss tid, kan inställningen aktiveras och en tid för inspelningen väljas i timmar, minuter och sekunder. Om alternativet inte är aktiverat, fortsätter inspelningen tills du trycker på knappen Stoppa (stoppknappen)

 • Starta: Om inställningen är aktiverad, kan du ställa in ett datum och en tid då inspelningen ska startas. Var medveten om att är den inställda tiden i det förflutna, startas inspelningen omedelbart.

 • Inspelningsutlösare: Om aktiverad startar inspelningen bara om ingångens volym överstiger en viss gräns, som kan definieras från 0 % till 100 % av den högsta ingångsvolymen. Det är användbart om du inte vill spela in inledande tystnad. (Tips: Kombinera det med förinspelningsfunktionen som nämns ovan för att också lagra några sekunder innan utlösaren nås, så att du inte missar några tysta inledningar.)

 • Knappen Ny (nyknappen) är aktiv när inspelningen inte pågår eller är avslutad, för att överge det nuvarande filinnehållet och börja om igen.

 • Knappen Stoppa (stoppknappen) är aktiv när inspelningen eller förinspelningen pågår eller väntar på utlösaren. Om den klickas stoppas pågående förlopp.

 • Knappen Paus (pausknappen) är aktiv när inspelningen eller förinspelningen pågår. Första gången den klickas stoppas inspelningen och knappen börjar blinka. När den klickas igen slutar den blinka och inspelningen fortsätter omedelbart utan att vända på en utlösare.

 • Knappen Spela in (inspelningsknappen) är aktiv när inspelningen eller förinspelningen pågår. Första gången den klickas stoppas inspelningen och knappen börjar blinka. När den klickas igen slutar den blinka och inspelningen fortsätter omedelbart utan att vända på en utlösare.

  1. Om varken förinspelning eller utlösningsnivå används, startar inspelningen så fort du klickar på inspelningsknappen.

  2. Om förinspelning inte används och en utlösningsnivå ställs in, gör det första klicket att Kwave väntar på att utlösningsnivån ska nås. Medan du väntar på en utlösare kan du tvinga inspelningen att starta omedelbart genom att klicka på inspelningsknappen igen, annars startar inspelningen automatiskt när utlösningsnivån har uppnåtts.

  3. Om förinspelning är aktiverad, startar det första klicket bara förinspelningen och det andra klicket startar verkligen inspelningen.