zero (Zero Generator)

Internt namn:

zero

Insticksmodultyp:

effekt

Beskrivning:

Insticksmodulen har två funktionslägen. Om den används utan parametrar tömmer den aktuell markering genom att skriva över den med tystnad. När den används med två parametrar infogar den en viss tid av tystnad i början av aktuell markering.

Parametrar:
längdläge

Bestämmer enheterna som den infogade tystnadens längd ska anges med.

värdebeskrivning
0millisekunder
1samplingar
2procent av filens längd

längd

Längd på tystnaden att infoga, i millisekunder, samplingar eller procent av filens längd, beroende på parametern längdläge.