volume (Volume)

Skärmbild av insticksmodulen Volym
Internt namn:

volume

Insticksmodultyp:

effekt

Beskrivning:

Med detta insticksprogram går det att ändra volym på aktuell markering med en konstant faktor. Motsvarande dialogruta gör det möjligt att skriva in faktorn som en numerisk faktor angiven som ett flyttal mellan 0,10 och 10,0, ett procentvärde mellan 1 och 1000, eller i decibel mellan -21 och +21.

Använd en faktor större än 1,0 (procentvärde över 100, mer än 0 dB) om filen är för svag, eller en faktor mindre än 1,0 (procentvärde under 100, mindre än 0 dB) om filen är för stark.

Parametrar:
faktor

Ett flyttal med förstärkningsfaktorn.

läge

värdebeskrivning
0faktor
1procentvärde
1decibel