stringenter (Enter Command)

Skärmbild av insticksmodulen Ange kommando
Internt namn:

stringenter

Insticksmodultyp:

funktion

Beskrivning:

Ett litet dialogfönster som gör det möjligt att skriva in ett Kwave textkommando. Se kapitlet Kommandoreferens i handboken.

Parametrar:
förinställning (valfri)

En text som visas i redigeringsfältet när dialogrutan visas. Parametern är valfri. Om den utelämnas är dialogrutans redigeringsfält tomt när den visas.