sonagram (Sonagram)

Skärmbild av Sonogram-insticksmodulens inställningsdialogruta
Skärmbild av sonogram-fönstret
Internt namn:

sonagram

Insticksmodultyp:

funktion

Beskrivning:

Utvärderar aktuell markering genom att skapa ett sonogram. Ett sonogram är en utvärdering av en signal över tid (x-axeln), frekvens (y-axeln) och ljudstyrka (färg).

Parametrar:
FFT-punkter

Antal FFT-punkter, ett heltal mellan 4 och 32767 som bestämmer frekvensupplösningen.

fönsterfunktion

Fönsterfunktion som används för FFT-beräkningen. Värden som stöds är:

värdebeskrivning
noneingen fönsterfunktion
hammingHamming-fönster
hanningHanning-fönster
blackmanBlackman-fönster
triangularTriangulärt fönster

använd färger

Om inställd till annat än noll, använd färger för ljudstyrka, om inställd till noll använd gråskala.

spåra ändringar

Om inställd till annat än noll, uppdateras sonogrammet när området som utvärderades ändras. Om inställd till noll uppdateras det aldrig.

följ markering

Ännu inte implementerad, använd noll för parametern.