selectrange (Select Range)

Skärmbild av insticksmodulen Markera intervall
Internt namn:

selectrange

Insticksmodultyp:

funktion

Beskrivning:

Visar en dialogruta för att välja ett samplingsintervall. Markeringens start och längd kan ställas in med en tid i millisekunder, i samplingar eller som ett procentvärde av filens totala längd.

Parametrar:
startläge

Bestämmer enheterna som markeringens start ska anges med.

värdebeskrivning
0millisekunder
1samplingar
2procent av filens längd

intervalläge

Bestämmer enheterna som markeringens längd ska anges med. Se beskrivningen av parametern startläge för en lista över möjliga värden.

start

Markeringens start i millisekunder, samplingar eller procent av filens längd, beroende på parametern intervalläge.

längd

Markeringens längd i millisekunder, samplingar eller procent av filens längd, beroende på parametern intervalläge.