saveblocks (Save Blocks)

Skärmbild av insticksmodulen Spara block
Internt namn:

saveblocks

Insticksmodultyp:

funktion

Beskrivning:

Sparar alla sektioner mellan markörer, var och en i en separat fil. Varje fil ges ett namn som kan anpassas genom att använda ett mönster som kan innehålla originalets filnamn, ett index och antal sektioner.

Det tillåts också att filens namnmönster innehåller snedstreck som sökvägsskiljetecken, vilket gör det möjligt att spara sektionerna i olika underkataloger. Observera att alla blanktecken omkring sådana skiljetecken tas bort utan att det nämns, för att undvika att skapa katalognamn som börjar eller slutar med ett blanktecken.

Parametrar:
namn

Namnet på originalfilen, som kommer att användas som basnamn för filnamnen.

mönster

Ett mönster som kommer att användas för att skapa filernas namn. Det kan innehålla följande jokertecken, som ersätts av motsvarande innehåll när det slutliga filnamnet skapas:

jokerteckenbeskrivning
[%nr]Ersätts med aktuellt index för filen att spara.
[%count]Ersätts med antal sektioner som kommer att sparas.
[%total]Ersätts med index för den sista filen att spara.
[%filename]Ersätts med basfilnamnet, utan sökväg och utan filändelse.
[%fileinfo{nyckelord}]Ersätts med innehållet i filinformation identiferad av nyckelord. Se avsnitt Filinformation för en lista över alla tillgängliga nyckelord.
[%title]Ersätts med blockets rubrik, som tas från den beskrivande texten från etiketten i början på blocket. Om texten är tom, återgår den till filens rubrik (se filinformationsobjektet "Namn"). Om den inte heller finns, återgår den till basfilnamnet som beskrivs ovan.

Alla numeriska jokertecken kan också innehålla ett numeriskt argument efter "%" och identifieraren, för att kräva att ett visst antal siffror används. Om talet inleds med 0 innehåller resultatet inledande nollor, annars innehåller det inledande mellanslag.

Exempel: [%04nr] ger ett tal mellan 0001 och 9999.

numreringsläge

Bestämmer var numreringen ska starta.

värdebeskrivning
0Fortsätt efter det största index som redan finns. Det undviker att befintliga filer skrivs över.
1Börja alltid med index 1, med risk att befintliga filer skrivs över.

bara markering

värdebeskrivning
0Spara alla sektioner i hela filen.
1Spara bara sektioner som är inom aktuell markering. Om ingenting är markerat sparas hela filen.