samplerate (Sample Rate Conversion)

Internt namn:

samplerate

Insticksmodultyp:

effekt

Beskrivning:

Ändrar samplingsfrekvens för aktuell markering eller hela signalen.

Parametrar:
ny frekvens

Den nya samplingsfrekvens i samplingar per sekund (flyttalsvärde).

läge (valfritt)

Om parametern används och ställs in till "alla", appliceras effekten på hela signalen. Annars appliceras den bara på aktuell markering.