reverse (Reverse)

Internt namn:

reverse

Insticksmodultyp:

effekt

Beskrivning:

Den här enkla effekten vänder på innehållet i aktuell markering.