record (Record)

Skärmbild av insticksmodulen Spela in
Internt namn:

record

Insticksmodultyp:

funktion

Beskrivning:

Tillhandahåller en dialogruta för att ställa in inspelningsparametrar och göra en inspelning. Se avsnittet Inspelning i handboken för mer information.

Parametrar:
inspelningsmetod

Metod använd för inspelning, se RecordParams.h.

förinspelning aktiverad

Aktivera eller inaktivera förinspelning (1 om aktiverad, 0 om inaktiverad).

förinspelningstid

Antal sekunder för förinspelning.

begränsa inspelningstid

Aktivera eller inaktivera begränsning av inspelningstid (1 om begränsad, 0 om ej begränsad).

inspelningstid

Inspelningens längd i sekunder.

använd starttid

Aktivera eller inaktivera starttid (1 om använd, 0 om ej använd).

starttid

Datum och tid då inspelningen ska startas på ISO-format.

använd utlösningsnivå

Aktivera eller inaktivera utlösningsnivå (1 om använd, 0 om ej använd)

utlösningsnivå

Utlösningsnivå i procent.

inspelningsenhet

En sträng som bestämmer inspelningsenheten.

kanaler

Antal kanaler att använda för inspelning.

samplingsfrekvens

Samplingsfrekvens i samplingar per sekund.

komprimering

Komprimering att använda vid lagring av samplingar.

samplingsformat

Samplingsformat att använda för att lagra samplingarna, se avsnittet om samplingsformat.

bitar per sampling

Antal bitar per sampling för inspelning, ska vara 8, 16, 24 eller 32.

buffertantal

Bestämmer antal buffertar använda för inspelning.

buffertstorlek

Bestämmer storleken på inspelningsbufferten, och används som exponent för att beräkna den verkliga buffertstorleken som 2^n. Att exempelvis ställa in den till 16 ger en buffertstorlek på 2^16 = 64 kiB.

Alternativparametrar:
direktläge för inspelningsmodul

Kan användas som en enda parameter för att ställa in insticksmodulen. Följande värden är möjliga:

värdebeskrivning
formatVisa inspelningsdialogrutan och välj fliken Format.
sourceVisa inspelningsdialogrutan och välj fliken Källa.
start_nowVisa inspelningsdialogrutan och starta inspelningen direkt.