playback (Playback)

Skärmbild av insticksmodulen Spela upp
Internt namn:

playback

Insticksmodultyp:

funktion

Beskrivning:

Tillhandahåller en dialogruta för att ställa in uppspelningsparametrar. Se avsnittet Uppspelning i handboken för mer information.

Parametrar:
uppspelningsmetod

Metod använd för uppspelning, se PlayBackParam.h.

uppspelningsenhet

En sträng som bestämmer uppspelningsenhet eller kanal. Betydelsen beror på uppspelningsmetod.

kanaler

Antal kanaler att använda vid uppspelning, som för närvarande bara stöder 1 (mono) eller 2 (stereo).

bitar per sampling

Antal bitar per sampling för uppspelning, som måste vara 8, 16, 24 eller 32. Beror på uppspelningsmetod och uppspelningsenhet.

buffertstorlek

Bestämmer storleken på uppspelningsbufferten, och används som exponent för att beräkna den verkliga buffertstorleken som 2^n. Att exempelvis ställa in den till 16 ger en buffertstorlek på 2^16 = 64 kiB.