pitch_shift (Pitch Shift)

Skärmbild av insticksmodulen Tonhöjdsändring
Internt namn:

pitch_shift

Insticksmodultyp:

effekt

Beskrivning:

Effekten tonhöjdsändring ändrar signalen genom att ändra innehållets hastighet, men behåller ursprunglig längd. Det går att välja relativ hastighet antingen med en faktor från 1/10 till 5 gånger, eller som ett procentvärde från 1% till 400% av originalnivån.

En hastighetsfaktor under 1,0 sänker signalens tonhöjd (mörkare röst, gör att röster låter äldre), faktorn 1,0 ändrar ingenting, och en faktor över 1,0 höjer signalens tonhöjd (ljusare röst, Musse Pigg-effekt).

Implementeringen är baserad på arbete av Jeff Tranter och Stefan Westerfeld

Parametrar:
hastighet

Faktor för att ändra hastigheten, som måste vara ett flyttal mellan 0,001 och 4,0.

frekvens

Frekvens som används internt av filtret i Hz, som måste vara mellan 2,0 och 10,0.

läge
värdebeskrivning
0Ange värdet av hastigheten som en faktor från 1/10 till 5 gånger.
1Ange värdet av hastigheten som procent från 1 till 400.