notch_filter (Notch Filter)

Skärmbild av insticksmodulen Bandspärrfilter
Internt namn:

notch_filter

Insticksmodultyp:

effekt

Beskrivning:

Applicerar ett bandspärrfilter på den aktuella markeringen. Ett bandspärrfilter tar bort ett litet intervall av frekvenser omkring en centerfrekvens och låter alla andra frekvenser under eller ovanför centerfrekvensen med mer än halva filtrets bandbredd passera.

Använd filtret för att filtrera bort enstaka distorsionsfrekvenser.

Filter är av andra graden och är baserat på implementeringen av Juhana Sadeharju .

Parametrar:
frekvens

Filtrets centerfrekvens i Hz, måste vara lägre än filens halva samplingsfrekvens.

bandbredd

Filtrets bandbredd i Hz.