normalize (Normalizer)

Internt namn:

normalize

Insticksmodultyp:

effekt

Beskrivning:

Normaliserar den aktuella markeringens volymnivå. Använd om signalens volym är för låg eller för hög.

Algoritmen kommer från projektet normalize, och är ursprungligen skriven av Chris Vaill .