noise (Noise Generator)

Skärmbild av insticksmodulen Brusgenerator
Internt namn:

noise

Insticksmodultyp:

effekt

Beskrivning:

Lägger till en viss mängd vitt brus i den aktuella markeringen. Mängden brus kan väljas mellan noll (inget brus, originalet förblir oförändrat) och ett (originalet ersätts av 100 % brus).

Parametrar:
nivå

Brusnivå, som alltid måste vara ett flyttal större än noll och mindre än eller lika med ett.

läge
värdebeskrivning
0Ange brusnivån som ett procentvärde av amplituden, från 0 till 100.
1Ange brud i decibel, från -21 dB to 0 dB.