newsignal (New Signal)

Skärmbild av insticksmodulen Ny signal
Internt namn:

newsignal

Insticksmodultyp:

funktion

Beskrivning:

Tillhandahåller en dialogruta för att skapa en ny fil. Se avsnittet Skapa en ny fil i handboken för mer information.

Kommandon:

newsignal,