memory (Memory Settings)

Skärmbild av insticksmodulen för minnesinställning
Internt namn:

memory

Insticksmodultyp:

gui

Beskrivning:

Tillhandahåller en dialogruta för att ställa in minnesanvändningen i Kwave. Se avsnittet om Minnesinställning i handboken för mer information.

Parametrar:
fysiskt begränsat

Om noll begränsas inte användning av fysiskt minne, annars är användning av fysiskt minne begränsad.

fysisk gräns

Det fysiska minnets begränsning med enheten hela MiB. Får bara effekt om parametern fysiskt begränsat har ställts in till ett annat värde än noll.

virtuellt aktiverat

Om noll är användning av virtuellt minne inaktiveras, annars är användning av virtuellt minne aktiverat.

virtuellt begränsat

Om noll begränsas inte användning av virtuellt minne, annars är användning av virtuellt minne begränsad. Får bara effekt om parametern virtuellt aktiverat har ställts in till ett annat värde än noll.

virtuell gräns

Det virtuella minnets begränsning med enheten hela MiB. Får bara effekt om parametrarna virtuellt aktiverat och virtuellt begränsat har ställts in till ett annat värde än noll.

virtuell katalog

Katalog för att lagra växlingsfiler som används för att tillhandahålla virtuellt minne. Får bara effekt om parametern virtuellt aktiverat har ställts in till ett annat värde än noll.