lowpass (Low Pass Filter)

Skärmbild av insticksmodulen Lågpassfilter
Internt namn:

lowpass

Insticksmodultyp:

effekt

Beskrivning:

Applicerar ett enkelt lågpassfilter på den aktuella markeringen. Ett lågpassfilter låter frekvenser under en gränsfrekvens passera och filtrerar bort frekvenser som är ovanför gränsfrekvensen.

Filter är av andra graden och är implementerat enligt beskrivningen i boken "The manifold joys of conformal mapping, applications to digital filtering in the studio av James A. Moorer (JAES, Vol. 31, No. 11, 1983 November).

Parametrar:
frekvens

Lågpassfiltrets gränsfrekvens i Hz.