insert_at (Insert At)

Skärmbild av insticksmodulen Infoga vid
Internt namn:

insert_at

Insticksmodultyp:

funktion

Beskrivning:

Liknar insticksmodulen goto (Goto Position), men visar en dialogruta med möjlighet att infoga klippbordets nuvarande innehåll vid en angiven position, antingen med en tid i millisekunder, en position i samplingar eller ett procentvärde av den aktuella filens längd.

Kommandon:

insert_at

Parametrar:
läge
värdebeskrivning
0position anges i millisekunder
1positionen anges i samplingar
2position anges i procent av filens längd
position

Position där klippbordets data ska infogas, i millisekunder, samlingar eller procent av filens längd, beroende på parametern läge.