goto (Goto Position)

Skärmbild av insticksmodulen Gå till position
Internt namn:

goto

Insticksmodultyp:

funktion

Beskrivning:

Visar en dialogruta med möjlighet att ställa in aktuell position för markeringen till ett nytt värde, antingen med en tid i millisekunder, en position i samplingar eller ett procentvärde av den aktuella filens längd.

Kommandon:

goto

Parametrar:
läge
värdebeskrivning
0position anges i millisekunder
1positionen anges i samplingar
2position anges i procent av filens längd
position

Position att gå till i millisekunder, samlingar eller procent av filens längd, beroende på parametern läge.