fileinfo (File Info)

Skärmbild av insticksmodulen för filinformation
Internt namn:

fileinfo

Insticksmodultyp:

gui

Beskrivning:

Tillhandahåller ett dialogfönster för att visa och ändra parametrar och metadata för filen som för närvarande är öppen. Se avsnittet Filegenskaper i handboken.