debug (Debug Functions)

Internt namn:

debug

Insticksmodultyp:

funktion

Beskrivning:

Tillhandahåller diverse interna kommandon användbara vid felsökning och skriptanvändning i Kwave. Funktionerna är bara tillgängliga via huvudmenyn om Kwave har kompilerats med felsökningsläge (se byggalternativ).

Kommandon:

window:click, window:close window:mousemove, window:resize, window:screenshot, window:sendkey