codec_mp3 (MP3 Codec)

Skärmbild av dialogrutan för inställning av MP3-kodare
Internt namn:

codec_mp3

Insticksmodultyp:

kodare

Stödda filtyper:
Beskrivning:MPEG-lager III ljud
Filändelser:*.mp3
Mime-typer:audio/x-mp3, audio/mpeg
Beskrivning:MPEG-lager II ljud
Filändelser:*.mp2
Mime-typer:audio/x-mp2, audio/mpeg
Beskrivning:MPEG-lager I ljud
Filändelser:*.mp1, *.mpg, *.mpga
Mime-typer:audio/x-mpga, audio/mpeg
Stödd metadata:

Album, Annotering, Upphovsman, Cd, Antal cd, Kommentarer, Beställare, Kontakt, Copyright, Datum, Genre, ISRC, Längd, Licens, Medium, Namn, Organisation, Artist, Programvara, Tekniker, Spår, Spår, Version