band_pass (Band Pass Filter)

Skärmbild av insticksmodulen Bandpassfilter
Internt namn:

band_pass

Insticksmodultyp:

effekt

Beskrivning:

Applicerar ett enkelt bandpassfilter på den aktuella markeringen. Bandpass låter ett visst intervall av frekvenser omkring en centerfrekvens passera och filtrerar bort frekvenser som är under eller ovanför centerfrekvensen med mer än halva filtrets bandbredd.

Filter är av andra graden och är implementerat enligt beskrivningen i boken "An introduction to digital filter theory" av Julius O. Smith och i Moores book, där den normaliserade versionen från Moores bok används.

Parametrar:
frekvens

Filtrets centerfrekvens i Hz, måste vara lägre än filens halva samplingsfrekvens.

bandbredd

Filtrets bandbredd i Hz.