Uppspelning

Beroende på kompileringsalternativ så kan Kwave spela upp ljud via en av följande uppspelningsmetoder:

  • ALSA (Advanced Linux Sound Architecture): Ersätter OSS, stöder fler funktioner och mer hårdvara. Kan kollidera med KDE eller andra program liksom OSS gör, men har en insticksmodul som kallas "dmix" som en utväg. Nyare versioner av ALSA använder normalt dmix som insticksmodul, så det bör vara det bästa valet för dig.

  • OSS (Open Sound System): Den äldsta Linux-implementeringen, som klarar av mono- och stereo-utdata. Användning avråds från sedan Linux kärna 2.6, men har fortfarande stor spridning. Kan kollidera med KDE eller andra ljudprogram, bara ett program åt gången kan använda OSS-uppspelning.

Innan du försöker spela upp ljud, ta en titt på inställningsdialogrutan för uppspelning:

Skärmbild av inställningsdialogrutan för uppspelning

För närvarande stöder Kwave bara 8- och 16-bitars uppspelning, med mono eller stereo visa OSS-gränssnittet, men också alla sätt som ljudhårdvaran stöder via ALSA-gränssnittet.

Om ljudfilen använder fler eller färre kanaler än uppspelningen tillåter, mixas alla kanaler ihop under uppspelning. Om du exempelvis har en fil med tre kanaler och använder stereouppspelning, spelar vänster kanal kanal 0 (övre) och halva kanal 1 (i mitten), och höger kanal spelar halva kanal 1 (i mitten) och kanal 2 (undre).

För att få en jämn uppspelning utan avbrott måste du också ställa in buffertstorleken till ett lämpligt värde. Om du råkar ut för problem med avbrott i uppspelningen, ska buffertstorleken ökas här. Men ju större buffert du ställer in, desto längre blir latensen mellan det hörbara ljudet och visningen av uppspelningsposition i signalvisningen.

Inställningsdialogrutan för uppspelning tillhandahåller också en knapp för att spela ett enkelt provljud. Du ska höra en 440 Hz don som vandrar mellan alla högtalare, från den ena till den andra.

När du väl har ställt in uppspelning, kan du använda uppspelningsknapparna i Kwaves huvudfönster, menyn Spela eller snabbtangenter:

  • SpelaStarta (P): Starta uppspelning av aktuell markering från början eller hela filen från aktuell pekarposition om ingenting är markerat. Spela bara en gång.

  • SpelaUpprepa: Liksom tidigare, men upprepa utan slut.

  • SpelaPaus (Mellanslag): Paus i uppspelningen vid aktuell position. Bara tillgänglig när uppspelningen pågår.

  • SpelaFortsätt (Mellanslag): Fortsätt uppspelning från positionen där den pausades. Bara tillgänglig om uppspelningen är pausad.

  • SpelaStoppa (Esc): Stoppa uppspelningen, och gå tillbaka till början av markeringen.