Öppna och spara filer

Att öppna filer med Kwave fungerar som i de flesta andra program. Du kan

 • ange en lista med filer på kommandoraden när Kwave startas,

 • öppna ett tomt Kwave-fönster (exempelvis med ArkivNy... (Ctrl+W) ) och lägga till en fil i det via drag och släpp, eller kan du

 • öppna en fil via menyn med ArkivÖppna (Ctrl+O)

 • eller en av de senast öppnade filerna under ArkivÖppna senaste

 • spara den aktuella filen med ArkivSpara (Ctrl+S),

 • spara med ett annat namn med ArkivSparaSom... (Skift+Ctrl+S)

 • spara alla områden som skiljs åt av markörer, var och en i en egen fil, med ArkivSparaBlock...

 • eller bara aktuella markering med ArkivSparaMarkering...

Filformat som stöds

Kwave stöder följande filformat:

 • Favoritformatet för filer i Kwave är (som man kan gissa från namne) .wav. Formatet är mycket vanligt på andra "operativsystem" och används också ofta i KDE-miljön.

 • Det andra formatet som Kwave stöder är "ASCII". Du kan exportera till och också importera från ASCII. Var medveten om att lagra med det här formatet kan skapa mycket stora filer. Filformatet beskrivs nedan.

 • Import från .mp3 och .mp2 är tillgänglig via libmad för avkodning av MP3 i kombination med id3lib för avkodning av ID3-taggar och lame för kodning.

 • Import och export av Ogg Vorbis (*.ogg). Se http://www.xiph.org för detaljinformation.

 • Import och export av FLAC (*.flac). Se http://flac.sourceforge.net/ för detaljinformation.

 • Dessutom går det att importera filformat som *.8svx (Amiga IFF/8SVX ljudfilformat), *.au (NeXT, Sun Audio), *.aiff (ljudutbytesformat), *.avr (audiovisuellt forskningsfilformat), *.caf (kärnljudfilformat), *.nist (NIST SPHERE-ljudfilformat), *.sf (Berkeley, IRCAM, Carl-ljudformat), *.smp (samplingsvisuellt format), *.snd (NeXT, Sun audio), *.voc (kreativ röst) och andra via insticksprogrammet audiofile.

Konvertera till och från .wav

Det bästa sättet att arbeta med andra format än de som stöds av Kwave är att använda ett externt konverteringsprogram. En bra uppsättning verktyg för det finns i paketet SoX, och de har också en del bra dokumentation.

Framtida planer omfattar stöd för import och också exportfilter för fler format och kanske några filter som använder ett användardefinierat skript med anrop till ett externt filter, så att till och med format som inte stöds av SoX (som MP3) kan läsas och/eller skrivas.

ASCII-filernas format

ASCII-formatet är rätt användbart i vetenskapligt och utbildningssyfte. På grund av dess enkla format, kan man antingen skriva enkla filer själv med en texteditor, eller använda utdata från något annat program och konvertera det till ASCII. Eftersom formatet är verkligt enkelt, bör det inte vara några större problem att skriva konverteringsverktyg, och de flesta vetenskapliga program brukar ha ett eget ASCII-format för export.

Formatet för en ASCII-fil är rätt enkelt och har följande regler:

 1. I början på filen kommer ett block med egenskaper, med en egenskap per rad.

 2. Varje rad med en egenskap börjar med ##.

 3. Efter egenskaperna kommer en lista med samplingar, med en sampling per rad. När flera kanaler används skiljs samplingarna åt med kommatecken.

 4. Rader kan sluta med ett vagnretur- och/eller nyradstecken (så även DOS-filer stöds). Men när filer sparas, används alltid ett nyradstecken som radslut.

 5. Tomma rader och tecken efter ett # tolkas som kommentarer och ignoreras.

 6. Värden måste anges i heltalsformat med tecken och ett 24-bitars omfång, vilket är det interna lagringsformatet i Kwave.

 7. Allting efter ett # (utom egenskapsrader, se ovan) behandlas som kommentar och ignoreras. Tomma rader ignoreras också.

Här är ett exempel på en enkel ASCII-fil som representerar en sinusvåg med elva samplingar:

Exempel 4.1. innehåll för en ASCII-fil med en enda sinusvåg

## 'rate'=44100
## 'tracks'=2
## 'bits'=16
## 'length'=11
## 'Date'='2013-11-09'
## 'Software'='Kwave-0.8.11 for KDE 4.11.3'
 5930496,  5930496 #      0
    0,  8388352 #      1
 -5930752,  5930496 #      2
 -8388608,     0 #      3
 -5930752, -5930752 #      4
    0, -8388608 #      5
 5930496, -5930752 #      6
 8388352,     0 #      7
 5930496,  5930496 #      8
    0,  8388352 #      9
 -5930752,  5930496 #      10
# EOF