Zooma och navigera

Kwave tillhandahåller flera sätt att zooma och navigera, genom att använda snabbtangenter, menykommandon, knappar i verktygsraden och genom att använda musen. Följande avsnitt ger en översikt av hur alla dessa funktioner används.

Zooma in och ut

 • zooma till hela signalen väljer en zoomfaktor som gör att hela signalen blir synlig i aktuellt fönster.

  • menyalternativ: VisaZooma till hela signalen

  • knapp i verktygsraden: knapp för zooma till alla

 • zooma till 100 % zoomar till en skala där en sampling representeras av en bildpunkt på skärmen.

  • menyalternativ: VisaZooma till 100 %

  • knapp i verktygsraden: knapp för zooma till 100 %

 • zooma in: zoomar in för att se fler detaljer, förstorar med en faktor 3.

  • menyalternativ och snabbtangent: VisaZooma in (Ctrl++)

  • knapp i verktygsraden: inzoomningsknapp

 • zooma ut: zoomar ut för att se färre detaljer, förminskar med en faktor 3.

  • menyalternativ och snabbtangent: VisaZooma ut (Ctrl+-)

  • knapp i verktygsraden: utzoomningsknapp

 • zooma till markering zoomar till en faktor där aktuell markering är fullständigt synlig i den aktuella vyn.

  • menyalternativ och snabbtangent: VisaZooma till markering (Ctrl+Mellanslag)

  • knapp i verktygsraden: knapp för zooma till markering

 • välj fördefinierad zoom: väljer en zoomfaktor från kombinationsrutan för zoomning i verktygsraden.

Att rulla vänster och höger

 • rulla åt vänster: rullar mot signalens början med 1/3 av aktuell vy.

  menyalternativ och snabbtangent: VisaRulla åt vänster (Vänsterpil)

  knapp i verktygsraden: knapp för rulla åt vänster

 • rulla åt höger: rullar mot signalens slut med 1/3 av aktuell vy.

  menyalternativ och snabbtangent: VisaRulla åt höger (Högerpil)

  knapp i verktygsraden: knapp för rulla åt höger

 • föregående sida: rullar till positionen precis innan aktuell vy (vänster).

  menyalternativ och snabbtangent: VisaFöregående sida (Page up)

  knapp i verktygsraden: knapp för föregående sida

 • nästa sida: rullar till positionen precis efter aktuell vy (höger).

  menyalternativ och snabbtangent: VisaNästa sida (Page down)

  knapp i verktygsraden: knapp för nästa sida

 • till början: rullar aktuell vy så att den startar vid signalens början.

  menyalternativ och snabbtangent: VisaBörjan (Ctrl+Home)

 • till slutet: rullar aktuell vy så att den slutar vid signalens slut.

  menyalternativ och snabbtangent: VisaSlut (Ctrl+End)

Använda översikten

Huvudskärmen i Kwave visar en liten översikt av hela signalen ovanför den horisontella rullningslisten i huvudfönstret. Översikten tillhandahåller också viss funktionalitet för navigering:

 • enkelklick med vänster musknapp: flyttar direkt aktuell vy till den klickade positionen.

 • dubbelklick med vänster musknapp: flyttar direkt aktuell vy till den klickade positionen och zoomar dessutom in.

 • dubbelklick med vänster musknapp och Skift nedtryckt: flyttar direkt aktuell vy till den klickade positionen och zoomar dessutom ut.

Vertikal zoom

Du kan zooma vertikalt i aktuell vy genom att hålla nere tangenten Alt och rulla med mushjulet.