Mindre bidragsgivare, innehavare av copyright och andra

 • Aaron Holtzman

  libkwave/cpu_accel.cpp

 • Bertrand Songis [historisk]

  rättningar av översättning till franska, ersättning för patenterad libaudiofile-kod, Debian-fel 419124

 • Carsten Lohrke

  svn r2163, programfix för detektering av libaudiofile

 • Chris Vaill

  kodbas för normaliseringsinsticksmodulen

 • David Faure

  cmake/FindAlsa.cmake

 • Diederick de Vries

  paketering för Crux Linux

 • Espen Sand + Mirko Boehm

  K3AboutContainer, bas för KwaveAboutContainer

 • Everaldo Coelho

  Kristall-ikontemat http://www.everaldo.com/crystal/

 • Jaroslav Kysela

  delar av plugins/playback/PlayBack-ALSA.cpp

 • Jeff Tranter

  delar av plugins/pitch_shift/PitchShiftFilter.{h,cpp}

 • Juhana Sadeharju

  plugins/band_pass/BandPass.{h,cpp}, plugins/lowpass/LowPassFilter.cpp, plugins/notch_filter/NotchFilter.{h,cpp}

 • Kurt Roeck

  svn r1370, rättning av Debian-fel nr. 288781, kompilering för amd64

 • Mark Donohoe (KDE)

  vissa ikoner och bitavbildningar för verktygsrader och grafiskt användargränssnitt

 • Martin Hinsch

  Matrisklass

 • Matthias Kretz

  cmake/FindAlsa.cmake

 • Miguel Freitas

  delar av libkwave/memcpy.c

 • Richard Laerkaeng,

  cmake/FindOggVorbis.cmake

 • Rik Hemsley

  nivåmätare

 • Stefan Westerfeld

  delar av plugins/pitch_shift/PitchShiftFilter.{h,cpp}

 • Joerg-Christian Boehme

  plugins/record/Record-PulseAudio.cpp plugins/record/Record-PulseAudio.h