Minnesinställning

När Kwave används för första gången bör du gå till dialogrutan för minnesinställning och ändra inställningarna så att de passar dina behov och det installerade minnet i datorn. Du kan nå den via InställningarMinne....

Skärmbild av dialogrutan för minnesinställning

Kwave kan använda två typer av minne: fysiskt och virtuellt minne.

Fysiskt minne är minnet (RAM) som är installerat i datorn. Du bör begränsa användningen av fysiskt minne till en rimlig storlek, som en tumregel är halva det installerade minnet bra. Om du ställer in gränsen för högt, tar Linux minne från andra program, vilket betyder att minne från andra program lagras på hårddisken (växlingsminne), vilket är ganska långsamt. Om du ställer in gränsen för lågt, kan du förlora prestanda när du arbetar med stora filer, eftersom du använder mindre av det snabba fysiska minnet än du skulle kunnat.

Om du aktiverar virtuellt minne kan Kwave läsa in och behandla filer som är större en det verkliga installerade fysiska minnet. Kwave gör det genom att använda tillfälliga filer i en inställningsbar katalog, som är mycket snabbare och mer samarbetsvilligt med andra program än att använda operativsystemets växlingsminne. Katalogen som du ställer in ska finnas på den lokala hårddisken.